Podminky užití

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek maxiprani.cz (dále jen stránky) je fyzická osoba Ing. Petr Hrnko, IČ 74911287, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen provozovatel).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který provozovatel umísťuje na stránkách, včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách

Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly. Tato pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen uživatelé). Uživatel vyjádří souhlas s těmito pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv ze stránek provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci stránek provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Používání stránek je bezplatné. Pro nekomerční účely je povolena publikace nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu), SMS zpráv, MMS zpráv a sociálních sítí. Je povolen tisk jakéhokoliv obsahu stránek a jeho použití pro nekomerční účely.

Jakékoliv využití stránek, nebo materiálů ze stránek pro komerční či reklamní účely není bez předchozího písemného souhlasu provozovatele dovoleno.

Je zakázáno stránky použít k odesílání nevyžádaných obchodních sdělení a spamu. Je zakázáno odesílat vulgární, ponižující nebo jiným způsobem urážlivá přání.

Bez předchozího písemného souhlasu provozovatele není dovoleno zasahovat jakýmkoliv způsobem do obsahu či technické podstaty stránek. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění stránek, nebo jakékoliv jejich součásti, má pouze provozovatel.

Odeslaná přání jsou neveřejná, k jejich zobrazení slouží unikátní URL adresa, která je odeslána příjemci na email.

Přístup na stránky, nebo využití služeb stránek může být ze strany provozovatele podmíněno poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

E-mailové adresy odesílatelů a příjemců přání včetně dalších osobních údajů nebudou využity k jakýmkoliv komerčním účelům ani poskytnuty třetí straně. Tato data nejsou nikde cíleně shromažďována ani archivována, a slouží výhradně pro účely zobrazení přání. Dlouhodobě jsou uchovávány pouze emailové adresy uživatelů, kteří souhlasí se zasíláním novinek. Tyto emailové adresy jsou využívány pouze k občasnému zaslání informačního emailu ohledně novinek na stránkách maxiprani.cz. Z odběru novinek je možné se kdykoliv bezplatně odhlásit.

Tyto stránky mohou jako drtivá většina jiných stránek využívat soubory cookies, což jsou textové soubory, které jsou vaším počítačem z internetové stránky ukládány na vašem disku. Pomocí cookies si internetová stránka zapamatuje některé údaje o uživateli (typ domény, IP adresa, zadané údaje, data za účelem shromažďování výsledků zobrazení reklam a další údaje), aby byl styk s uživatelem při příští návštěvě jednodušší. Pokud uživatel nemá zájem cookies používat, může jejich využívání v nastavení svého webového prohlížeče deaktivovat.

Na webových stránkách maxiprani.cz se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Díky souboru cookie DART může společnost Google zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na vašich stránkách a dalších stránkách internetu. Uživatelé se mohou po přečtení zásad ochrany osobních údajů pro reklamní a obsahovou síť Google - https://www.google.cz/policies/technologies/ads - z používání souborů cookie DART odhlásit

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny na těchto stránkách a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek.

Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.

Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů ani za způsob jakým služby využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb tohoto serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb tohoto serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.